Tarieven verhuizen

BESTELAUTO

Verhuizen binnen
Gouda en Reeuwijk

 

2 uur zelf sjouwen: € 85

3 uur met 2 verhuizers: € 295

Bepalen opdrachtprijs

  1. Vaste prijs:
    • € 45,00 voor de inzet van de verhuisbus met hulpmaterialen.
  2. Arbeidsloon:
    • uurtarief voor de inzet van personeel tussen 08:00 en 14:00 uur
      met een minimum van € 50,00.
  3. Toeslagen voor:
    • leeg voor- en terugrijden.
    • verhuisafstand boven de 50 km;
    • inzet van personeel vanaf 14:00 uur;
    • inzet van 2e verhuizer in het weekend (geen toeslag voor de 1ste verhuizer)
  4. Eventuele kosten voor:
    • parkeren: ontheffingen, plaatselijke parkeer tarieven etc.;
    • tolheffingen;
    • storten afval bij milieustation.

Hieronder de uurtarieven voor de inzet van ons personeel tussen 08:00 uur en 14:00 uur.

Samenstellen verhuisteam

In overleg met u stellen wij een verhuisteam samen op 1 van de volgende 3 manieren.

  • U zorgt met mensen uit uw eigen kring voor het sjouwwerk. Onze verhuizer (chauffeur) pakt de verhuisbus professioneel in, maar HELPT NIET met het sjouwwerk, of;
  • 1 verhuizer van ons die samen met 1 of meer mensen uit uw eigen kring het sjouwwerk doen, of;
  • 2 verhuizers van ons die het sjouwwerk doen, waarbij u zo mogelijk mensen uit uw eigen kring inzet die daar bij helpen (hoeft niet).

Verhuisduur

De verhuisduur is tijd die verstrijkt tussen het tijdstip van aankomst op het oude adres en het tijdstip van vertrek nadat wij contant hebben afgerekend.

De uiteindelijke duur van uw verhuizing hangt vooral af van de volgende zaken:

  • uw voorbereidingen zoals verhuisdozen inpakken en demontagewerk;
  • het monteren op de nieuwe locatie zelf doen, of door ons laten doen;
  • de afstand tussen uw oude en nieuwe adres;
  • de afstand tussen de verhuisauto en uw spullen (bijvoorbeeld: etages/galerij/parkeerplaats etc.).

Wij helpen u graag bij het maken van een inschatting van de duur van uw verhuizing. U kunt daartoe een GRATIS offerte aanvragen, die u vrijblijvend per mail ontvangt.

Bijzonderheden

  • Geen Miele wasmachines via gedraaide trappen.
  • Geen hijs- en takelwerk / niet door ramen of over het balkon etc.

 

DE SERVICECONTACTHOME